Добро дошли

Идеја семинара није само пружање подршке и помоћи у савладавању садржаја, већ и међусобна сарадња и повезивања свих учесника семинара путем интернета.

Како можемо искористити научено?

  • Можемо да направимо своја предавања онлајн.
  • Можемо уређивати један блог заједно са више колега истовремено.
  • Можемо поделити своје знање са другима, али и развити се лично и професионално.
  • Можемо пружити могућност и ученицима да међусобно сарађују и уче једни од других.
  • Можемо креирати разноврсније активности приликом реализације наставних садржаја.
  • Можемо постављати задатке који ученицима омогућавају да истражују, анализирају, синтетизују и вреднују информацију коју пронађу.
  • Можемо искористити и повезивање преко друштвених веза за заједничку сарадњу.
  • Можемо још много тога јер су могућности неограничене.

Не треба занемарити ни веома важну чињеницу да интернет окружење представља идеалан простор за учење садржаја намењених како надареним тако и ученицима с посебним потребама.